Бібліометрична оцінка досліджень з напрямку наноструктурування промислових металів і сплавів, напилених покриттів у БД Scopus

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

Автори

Костирко, Т. М.
Жигалкіна, М. С.
Kostyrko, T. M.
Zhyhalkina, M. S.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Анотація. У статті представлені результати бібліометричного дослідження, спрямованого на удосконалення обладнання та підвищення властивостей покриттів та розвиток напрямку «Наноструктурування промислових металів і сплавів, напилених покриттів» на основі продуктів і сервісів наукометричної БД Scopus. Отримані результати можна використовувати для подальших наукових досліджень з даної та суміжних тем, а також застосовувати в процесі викладання матеріалознавчих дисциплін та технології напилення покриттів.

Опис

Костирко, Т. М. Бібліометрична оцінка досліджень з напрямку наноструктурування промислових металів і сплавів, напилених покриттів у БД Scopus = Bibliometric evaluation of research in the field of nanostructuring of industrial metals and alloys, sprayed coatings in the database Scopus / Т. М. Костирко, М. С. Жигалкіна // Матеріали ХІ міжнар. наук.-техн. конф. "Інновації в суднобудуванні та океанотехніці". В 2 ч. – Миколаїв : НУК, 2020. – Ч. 2. – С. 263–269.

Ключові слова

бібліометрія, наукометричний аналіз, наукометрична база даних, Scopus, наноструктурування металів, напилені покриття, bibliometry, scientometric analysis, scientometric database, Scopus, nanostructuring of metals, sprayed coatings

Бібліографічний опис