Проблема підбору екіпажів в академічному веслуванні на етапі початкової підготовки

dc.contributor.advisorКувалдіна О. В.uk_UA
dc.contributor.authorГабаль, В. О.
dc.date.accessioned2022-12-21T15:26:54Z
dc.date.available2022-12-21T15:26:54Z
dc.date.issued2022
dc.descriptionГабаль, В. О. Проблема підбору екіпажів в академічному веслуванні на етапі початкової підготовки : магістерська робота ; спец. 017 ''Фізична культура і спорт'' / В. О. Габаль ; наук. кер. О. В. Кувалдіна. – Миколаїв : НУК, 2022. – 69 с.uk_UA
dc.description.abstractВ кваліфікаційній роботі магістра розглядається процес формування екіпажів у веслувальному спорті. Предметом дослідження є педагогічна підтримка становлення веслувального колективу на початковому етапі формування екіпажів і підготовки веслярів. Виконано аналіз характеристик і способів формування веслувального екіпажу за досвідом науково-методичного надбання суспільства за веслувальним спортом, особливостей педагогічної діяльності тренера на різних етапах становлення веслувального колективу, критеріїв та показників комплектування екіпажів човнів, педагогічного значення соціально-психологічної узгодженості в команді новачків. Результатом наукового пошуку є встановлення критеріїв, показників, факторів та фахових умов комплектування екіпажів для етапу початкової підготовки, зв’язку біомеханічних і соціально-психологічних параметрів в структурі веслувального екіпажу, методичні основи діяльності тренера на різних етапах розвитку веслярів. Методика удосконалення співдії будується на педагогічному співвідношенню соціально-психологічної узгодженості в екіпажі новачків. Алгоритм вибору членів екіпажу базується на соціально-психологічних процесах, що узгоджується з віковими, зрісто-ваговими, біомеханічними та фізіологічними характеристиками веслярів, а критерії комплектування екіпажів ґрунтуються на відповідності спортсменів до дії за видами підготовленості, які визначаються по комбінаціям співвідношення між фізичною, технічною, теоретичною, тактичною та психологічною підготовкою спортсменів. Комплексна карта оцінки комплектування екіпажів може бути корисною у трьох напрямках: при підборі веслярів в екіпажі човнів, контролі та управлінні процесом.uk_UA
dc.description.abstract1The master's qualification work examines the process of crew formation in rowing sports. The subject of the study is pedagogical support for the formation of a rowing team at the initial stage of forming crews and training oarsmen. An analysis of the characteristics and methods of rowing crew formation based on the experience of the scientific and methodological heritage of society in rowing sports, the peculiarities of the pedagogical activity of the coach at various stages of the formation of the rowing team, the criteria and indicators of the composition of boat crews, and the pedagogical value of socio-psychological coherence in the novice team was performed. The result of the scientific search is the establishment of criteria, indicators, factors and professional conditions for crews for the stage of initial training, the connection of biomechanical and socio-psychological parameters in the structure of the rowing crew, the methodical basis of the coach's activity at various stages of the rowers' development. The method of improving cooperation is based on the pedagogical ratio of social and psychological consistency in the crew of novices. The algorithm for the selection of crew members is based on socio–psychological processes, which is consistent with the age, height, weight, biomechanical and physiological characteristics of the rowers, and the crew selection criteria is based on the athletes' suitability for the action according to the types of preparedness, which are determined by combinations of the ratio between physical, technical, theoretical, tactical and psychological training of athletes. A comprehensive crew assessment map can be useful in three areas: in the selection of rowers in boat crews, control and management of the process.uk_UA
dc.description.provenanceSubmitted by Диндеренко Катерина (kateryna.dynderenko@nuos.edu.ua) on 2022-12-21T15:25:19Z No. of bitstreams: 1 Habal_magisterska.pdf.pdf: 546423 bytes, checksum: 7f1d864a6c0cb91bc95340f2a704b71d (MD5)en
dc.description.provenanceApproved for entry into archive by Диндеренко Катерина (kateryna.dynderenko@nuos.edu.ua) on 2022-12-21T15:25:52Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Habal_magisterska.pdf.pdf: 546423 bytes, checksum: 7f1d864a6c0cb91bc95340f2a704b71d (MD5)en
dc.description.provenanceApproved for entry into archive by Диндеренко Катерина (kateryna.dynderenko@nuos.edu.ua) on 2022-12-21T15:26:25Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Habal_magisterska.pdf.pdf: 546423 bytes, checksum: 7f1d864a6c0cb91bc95340f2a704b71d (MD5)en
dc.description.provenanceMade available in DSpace on 2022-12-21T15:26:54Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Habal_magisterska.pdf.pdf: 546423 bytes, checksum: 7f1d864a6c0cb91bc95340f2a704b71d (MD5)en
dc.identifier.urihttp://eir.nuos.edu.ua/handle/123456789/6415
dc.language.isoukuk_UA
dc.subjectетапuk_UA
dc.subjectвеслуванняuk_UA
dc.subjectекіпажuk_UA
dc.subjectвесляріuk_UA
dc.subjectкомандаuk_UA
dc.subjectалгоритмuk_UA
dc.subjectсистемаuk_UA
dc.subject017 ''Фізична культура і спорт''uk_UA
dc.subjectstageuk_UA
dc.subjectrowinguk_UA
dc.subjectcrewuk_UA
dc.subjectrowersuk_UA
dc.subjectteamuk_UA
dc.subjectalgorithmuk_UA
dc.subjectsystemuk_UA
dc.titleПроблема підбору екіпажів в академічному веслуванні на етапі початкової підготовкиuk_UA
dc.title22022
dc.typeOtheruk_UA

Файли

Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
Habal_magisterska.pdf.pdf
Розмір:
533.62 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
магістерська робота
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
license.txt
Розмір:
7.05 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: