Облік фінансових результатів підприємства та аналіз резервів підвищення ефективності господарської діяльності

Ескіз недоступний

Дата

2023

Автори

Вуєк, Марина

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Кваліфікаційна робота бакалавра присвячена дослідженню теорії та практики організації обліково-аналітичного процесу фінансових результатів. На основі дослідження наукової літератури та законодавчо-нормативної бази розкрито зміст понять "дохід", "витрати" і "фінансові результати". Робота виконувалася на матеріалах підприємства ТОВ "Асканія Флора". В роботі наведено загально-економічну характеристику досліджуваного товариства, проаналізовано його фінансовий стан. А також в роботі наведено шляхи удосконалення обліково-аналітичного забезпечення управління фінансовими результатами ТОВ «Асканія Флора». Досліджено порядок облікового процесу формування фінансових результатів та надано пропозиції щодо цого удосконалення. Для ефективного управління прибутком досліджуваного підприємства розраховано резерви зростання рентабельності.

Опис

Вуєк, М. В. Облік фінансових результатів підприємства та аналіз резервів підвищення ефективності господарської діяльності : бакалаврська робота ; 071 "Облік і оподаткування" / М. В. Вуєк ; наук. кер. Н. О. Козіцька. – Первомайськ : ПННІ НУК, 2023. – 80 с.

Ключові слова

фінансові результати, обліково-аналітичний процес, резерви підвищення прибутку, 071 "Облік і оподаткування"

Бібліографічний опис