Влияния фильтров различной степени очистки на аэроионный состав воздуха

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

Автори

Марченко, В. Г.
Лагутин, А. Е.
Липа, А. И.
Пономаренко, А. П.
Marchenko, Valery G.
Lagytin, Anatoliy E.
Lipa, Alexander I.
Ponomarenko, Anatoliy P.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Проведено аналiз впливу фiльтрiв рiзного ступеня очищення на концентрацiю аероiонiв. Дана рекомендацiя щодо мiсця установки у СКП пристроїв штучної iонiзацiї припливного повiтря. Встановлено, що фiльтри будь-якого ступеня очищення вловлюють понад 90% iонiв як негативного, так i позитивного заряду. Можливе збiльшення концентрацiї iонiв пiсля фiльтра (якщо таке спостерiгається) пояснюється високим ступенем еманацiї радiоактивних речовин з огороджувальних конструкцiй будiвель.

Опис

Влияния фильтров различной степени очистки на аэроионный состав воздуха = Different types filters vary ions concentration of indoor air / В. Г. Марченко, А. Е. Лагутин, А. И. Липа, А. П. Пономаренко // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв : НУК, 2015. – № 6 (462). – С. 96–100.

Ключові слова

ионизация, фильтры, iонiзацiя, фiльтри, ionization, filters

Бібліографічний опис

Зібрання