Ескізний проект створення вантажного саморухомого підводного носія

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

Автори

Блінцов, В. С.
Бабкін, Г. В.
Войтасик А. М.
Клочков, О. П.
Сірівчук, А. С.
Алоба Л. Т.
Blintsov, V. S.
Babkin, G. V.
Voytasik A. N.
Klochkov A. P.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Розглянуто основні проблеми, які потребують свого вирішення при розробці ескізного проекту вантажного саморухомого підводного носія. Сформульовано низку науководослідних і організаційно-технічних заходів, виконаних при виконанні ескізного проекту. Обґрунтовано перелік прийнятих технічних рішень для елементів і систем вантажного саморухомого підводного носія.

Опис

Ескізний проект створення вантажного саморухомого підводного носія = Draft design for the creation of a self-propelled underwater carrier / В. С. Блінцов, Г. В. Бабкін, А. М. Войтасик, О. П. Клочков, А. С. Сірівчук, Л. Т. Алоба // Матеріали XII міжнар. наук.-техн. конф. "Інновації в суднобудуванні та океанотехніці". – Миколаїв : НУК, 2021. – С. 67–70.

Ключові слова

Бібліографічний опис