До питання впливу коефіцієнта надлишку повітря на індикаторний коефіцієнт корисної дії циклу двигунів внутрішнього згоряння

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

Автори

Наливайко, В. С.
Хоменко, В. С.
Авдюнін, Р. Ю.
Nalyvaiko, Vasyl S.
Khomenko, Viktoriia S.
Avdiunin, Roman Yu.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Анотація. Запропонована стаття присвячена знаходженню можливостей подальшого підвищення економічності двигунів внутрішнього згоряння (ДВЗ), тоді як основні можливості для цього практично вичерпано. Пошук шляхів покращення економічних показників двигунів внутрішнього згоряння зазвичай починався з дослідження індикаторного циклу двигуна. У роботі поставлена мета запропонувати такий спосіб дослідження, за якого можна виявити, як окремий показник або чинник впливає на індикаторний коефіцієнт корисної дії циклу. Основним із головних факторів, який впливає на величину і характер зміни індикаторного коефіцієнта корисної дії ηі, є коефіцієнт надлишку повітря α . Без сумніву, використання математичного моделювання є незаперечним для підтвердження переваг моделювання перед застарілими методами розрахунків. З появою електронних обчислювальних машин висока трудомісткість розрахункових робіт вже не є проблемою, почався процес удосконалення методик на основі створення розрахункових моделей проходження робочого процесу. Для вирішення проблеми підвищення економічності двигуна внутрішнього згоряння розроблена термодинамічна математична модель, що дозволяє оцінювати вплив різних чинників на індикаторний коефіцієнт корисної дії двигуна. Найбільш доцільно під час моделювання розглядати окремо вплив коефіцієнта надлишку повітря α на індикаторний коефіцієнт корисної дії ηі. У статті розглянуто можливість створення та практичного використання математичної моделі проходження процесів, які виникають у двигунах внутрішнього згоряння під час їх роботи. Наукова новизна полягає у проведенні дослідження одного з можливих випадків – «моделювання індикаторного циклу двигуна» – з метою визначення впливу коефіцієнта надлишку повітря α на зміну індикаторного коефіцієнта корисної дії ηі. У роботі представлено повний процес від створення моделі до кінцевого результату. Зіставлення результатів, отриманих під час моделювання, з результатами стендових випробувань реальних двигунів показує, що вони збігаються як за чисельним значенням, так і за формою. Це свідчить про те, що математична модель створена правильно. Практична значимість полягає в тому, що представлена математична модель може бути рекомендована як інструмент проведення науково-дослідних робіт для знаходження можливих шляхів підвищення індикаторного коефіцієнта корисної дії циклу двигуна внутрішнього згоряння.

Опис

Наливайко, В. С. До питання впливу коефіцієнта надлишку повітря на індикаторний коефіцієнт корисної дії циклу двигунів внутрішнього згоряння = To the question influence of excess air coefficient on indicator efficiency of ice cycle / В. С. Наливайко, В. С. Хоменко, Р. Ю. Авдюнін // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв : НУК, 2020. – № 2 (480). – С. 42–47.

Ключові слова

двигуни внутрішнього згоряння, індикаторний коефіцієнт корисної дії, математична модель, коефіцієнт надлишку повітря, відокремлений індикаторний цикл, internal combustion engines, efficiency, mathematical model, excess air ratio’ separate indicator cycle

Бібліографічний опис

Зібрання