Фізико-хімічні закономірності адсорбційного очищення вермикулітом стічних вод від катіонних поверхнево-активних речовин

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

Автори

Невинський, О. Г.
Ященко, Ц. Р.
Nevynskyi, Oleksandr H.
Yashchenko, Tsvietana R.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Вивчені фізико-хімічних закономірності адсорбції спученим вермикулітом стічних вод від катіонних поверхнево-активних речовин. Експериментально дослідженні ізотерми адсорбції КПАР вермикулітом, кінетика цього процесу та характер впливу на нього різноманітних чинників. Проведені дослідження показали ефективність використання спученого вермикуліту як адсорбенту КПАР із водних розчинів. Розроблена технологія очищення (доочищення) стічних вод від КПАР.

Опис

Невинський, О. Г. Фізико-хімічні закономірності адсорбційного очищення вермикулітом стічних вод від катіонних поверхнево-активних речовин = The physical and chemical laws of adsorptive vermiculite cleaning of waste water by cationic surfactants / О. Г. Невинський, Ц. Р. Ященко // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв : НУК, 2016. – № 3 (465). – С. 99–105.

Ключові слова

спучений вермикуліт, катіонні поверхнево-активні речовини, ізотерми адсорбції, адсорбційне очищення, стічні води, технологія очищення, вспученный вермикулит, катионные поверхностно-активные вещества, изотермы адсорбции, адсорбционная очистка, сточные воды, технология очистки, expanded vermiculite, cationic surfactants, the adsorption isotherm, adsorption purification, wastewater, the purification technology

Бібліографічний опис

Зібрання