Використання бігових навантажень для розвитку фізичних якостей висококваліфікованих легкоатлетів з бігу на 400 метрів з бар’єрами

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

Автори

Малкова, К. В.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

В даній роботі завдання – виявлення вдосконалення методики тренування кваліфікованих легкоатлетів на основі розвитку спеціальної витривалості, витривалості та розвитку швидкісних якостей спортсмена за допомогою бігових навантажень. Проаналізовані джерела розповідають тільки про те, як підвищити спеціальну витривалість спортсмена. Оскільки підготовка спортсмена легкоатлета включає в себе не тільки спеціальну витривалість, а й розвиток швидкісних даних спортсмена, загальної витривалості, технічної підготовки, то в магістерській роботі будуть розглянуті різні бігові навантаження для підвищення усіх якостей, потрібних для покращення результату спортсмена бар’єриста. Об'єктом дослідження є цикл підготовки спортсменів легкоатлетів. Предметом дослідження є аналіз бігових навантажень у підготовці висококваліфікованих легкоатлетів з бігу на 400 метрів з бар’єрами. Для вирішення завдань використано такі методи наукового дослідження: теоретичний аналіз наукових та літературних джерел, аналогія з подібними, узагальнення, порівняння, спостереження. Кваліфікаційна робота робота містить наступні розділи: – специфіка бігу на 400 метрів з бар’єрами; – визначення важливих факторів підготовки спортсмена; – наукове дослідження тренувального циклу спортсмена. У першому розділі кваліфікаційної роботи визначено основні параметри з бігу на 400 метрів з бар’єрами, досліджено техніку, теорію проходження. Проведено аналіз потрібних якостей для спортсмена-бар’єриста. Визначені навички, які потрібні для підвищення результату спортсмена. У другому розділі кваліфікаційної роботи були розглянуті технічні аспекти тренування на 400 метрів з бар’єрами, наведений приклад вправ для покращення результату спортсмену, розвитку гнучкості, техніки проходження бар’єру. Розглянуті засоби загальної фізичної підготовки, які допомагають спортсменам підвищувати рівень своєї підготовки, наведені приклади вправ. Також розглянуті бігові навантаження, які використовуються для покращення рівня результату спортсмена з бігу на 400 метрів з бар’єрами. У третьому розділі кваліфікаційної роботи проведений аналіз тренувань за допомогою бігових навантажень для підвищення рівня результату спортсмену та покращення фізичних якостей спортсмена. Наведені приклади тренувань спортсменів для розвитку швидкісно-силових можливостей спортсмена, підвищення рівня спеціальної витривалості та загальної витривалості. Розглянуті інтервальний та повторні методи тренувань. Для підвищення загальної витривалості розписаний річний цикл тренувань. Робота містить 7 таблиць, 52 літературних джерела та додаток. Загальний обсяг дипломної роботи складає 67 сторінок.

Опис

Малкова, К. В. Використання бігових навантажень для розвитку фізичних якостей висококваліфікованих легкоатлетів з бігу на 400 метрів з бар’єрами : магістерська робота ; спец. 017 “Фізична культура і спорт“ / К. В. Малкова ; наук. кер. В. М. Деркач. – Миколаїв : НУК, 2020. – 71 с.

Ключові слова

легка атлетика, бар’єри, річний цикл тренування, бігові навантаження, спеціальна витривалість, швидкісно-силові якості, фізична підготовка, 017 “Фізична культура і спорт“, athletics, barriers, annual training cycle, running loads, special endurance, speed and strength qualities, physical training

Бібліографічний опис