Оцінювання інвестиційних ризиків стартап-проєктів методом нечіткого моделювання

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

Автори

Цеслів, О. В.
Коломієць, А. С.
Tsesliv, Olga V.
Kolomiiets, Anna S.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Анотація. Метою роботи є розробка економіко-математичної моделі оцінки інвестиційних ризиків в стартап-проєкті на основі теорії нечітких множин. Методологія дослідження базується на принципі проєктного підходу, аналізі комерційної ефективності проєктів, методів нечітких множин. Визначено фінансові показники проєкту: чиста приведена вартість, внутрішня норма прибутковості, які дадуть змогу оцінити ризики інвестиційних стартап-проєктів. У процесі проведення оцінок показники проєкту використовувалися як нечіткі параметри. Для цього побудовано функції належності, які встановлюють ступінь належності нечіткій множині. Як тип функції обраний трикутний вид і задані параметри, які відповідають песимістичному, базовому та оптимістичному сценаріям. У результаті дослідження було доведено, що теорія нечітких множин є однією з найбільш ефективних математичних теорій, спрямованих на обробку невизначеної інформації, яка інтегрує відомі підходи і методи. Запропонована математична модель для розрахунку величин ризиків інвестиційних проєктів. Розроблена нова методика оцінювання економічної ефективності інноваційних проєктів на основі теорії нечітких множин. Методика дає змогу кількісно оцінити факт поетапної реалізації проєкту та можливості припинення фінансування при негативній інформації про його реалізацію. Новизною роботи є дослідження показника ступеня ризику проєкту, який залежить від критерію ефективності проєкту, тобто критерію, нижче якого проєкт вважається невигідним. У роботі виведена залежність показника ступеня ризику проєкту від значення критерію ефективності проєкту. Використання методів нечітких множин дасть змогу оцінити рівень стійкого прогнозування фінансових потоків, які генеруються проєктом залежно від варіантів важливих вхідних параметрів проєкту. Досліджуються актуальні проблеми оцінювання складних інвестиційних проєктів в умовах ризику та невизначеності. Визначаються критерії, які впливають на вартість стартапу. Оцінюється можливість задоволення необхідних значень цих критеріїв. Модель може бути використана як інвесторами, так і підприємцями.

Опис

Цеслів, О. В. Оцінювання інвестиційних ризиків стартап-проєктів методом нечіткого моделювання = Investment risk assessment for startup projects by fuzzy modeling / О. В. Цеслів, А. С. Коломієць // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв : НУК, 2020. – № 1 (479). – С. 103–108.

Ключові слова

інвестиції, оцінка вартості, нечіткі множини, ризики, дисконтування, investments, valuation, fuzzy sets, risks, discounting

Бібліографічний опис

Зібрання