Особливості проектів розвитку енергетичних систем з використанням плазмохімічних елементів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

Автори

Бурунсуз, К. С.
Burunsuz, Kateryna S.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Видiленi основнi проблеми, якi можуть бути вирiшенi за допомогою плазмохiмiчних елементiв для енергетичного обладнання. Обґрунтовано необхiднiсть розробки моделей i механiзмiв ефективного управлiння ресурсами проектiв розвитку енергетичних систем.

Опис

Бурунсуз, К. С. Особливості проектів розвитку енергетичних систем з використанням плазмохімічних елементів = Features of the development projects for power systems with plasma-chemical elements / К. С. Бурунсуз // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв : НУК, 2015. – № 6 (462). – C. 33–39.

Ключові слова

плазмохiмiчнi елементи, iнновацiйнi науково-дослiднi проекти, проекти розвитку енергетичних систем, плазмохимические элементы, инновационные исследовательские проекты, проекты развития энергетических систем, plasma-chemical elements, innovative research projects, development projects for energy systems

Бібліографічний опис

Зібрання