Определение ветрового кренящего момента, действующего на судно с малой площадью ватерлинии

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

Автори

Соломенцев, О. И.
Кондратьева, Л. Ю.
Solomentsov, Oleh I.
Kondratieva, Liliia Yu.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Наведено розрахунковi залежностi для визначення вiтрового кренуючого моменту для суден з малою площею ватерлiнiї. Виконано порiвняння отриманих результатiв з даними розрахунку за правилами класифiкацiйного товариства (Росiйський морський регiстр судноплавства 2008 р.).

Опис

Соломенцев, О. И. Определение ветрового кренящего момента, действующего на судно с малой площадью ватерлинии = Prediction of the wind heeling moment for the small-waterplane-area twin-hull ship / О. И. Соломенцев, Л. Ю Кондратьева // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв : НУК, 2015. – № 3 (459). – С. 4–12.

Ключові слова

судно с малой площадью ватерлинии, ветровой кренящий момент, классификационное общество, пространственные наклонения, судно з малою площею ватерлiнiї, вiтровий кренуючий момент, класифiкацiйне товариство, просторовi нахилення, small-waterplane-area twin-hull ship, wind heeling moment, сlassification society, spatiality heeled

Бібліографічний опис

Зібрання