Упрощённая модель асинхронного двигателя для исследования пусковых режимов

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

Автори

Буряк, В. С.
Язид Аль Шайх
Buriak, Volodymyr S.
Yazid Al Shaikh

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Описано проблему, що виникає при спробi адекватно промоделювати в МАTLАB / Simulink динамiчнi режими роботи судової автономної електроенергетичної системи при комутацiї потужних споживачiв на прикладi асинхронних двигунiв (АД). Запропоновано математичну модель, яка вiдображає фiзичну сутнiсть процесу ввiмкнення – вимкнення асинхронного двигуна.

Опис

Буряк, В. С. Упрощённая модель асинхронного двигателя для исследования пусковых режимов = Simplified model of asynchronous engine for study of the starting modes / В. С. Буряк, Язид Аль Шайх // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв : НУК, 2015. – № 2 (458). – С. 88–93.

Ключові слова

коммутация мощных потребителей, асинхронный двигатель, математическая модель асинхронного двигателя, адекватность моделирования, комутацiя потужних споживачiв, асинхронний двигун, математична модель асинхронного двигуна, адекватнiсть моделювання, commutation of powerful consumers, asynchronous engine, mathematical model of asynchronous engine, modelling adequacy

Бібліографічний опис

Зібрання