Вплив утилізації суден методом затоплення на екологію та безпеку судноплавства

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

Автори

Пізінцалі, Л. В.
Шумило, О. М.
Александровська, Н. І.
Россомаха, О. І.
Рабоча, Т. В.
Россомаха, О. А.
Pizintsali, Liudmyla V.
Shumylo, Oleksandr O.
Aleksandrovska, Nadiia I.
Rossomakha, Olena I.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Стаття присвячена проблемним питанням забезпечення безпеки судноплавства, які є одними з найважливіших на морському транспорті, оскільки від їх успішного вирішення залежить охорона життя та здоров’я членів екіпажів суден і пасажирів, збереження самих транспортних засобів та вантажів, що перевозяться на них, а також вплив на навколишнє середовище. Особливу увагу автори приділили впливу утилізації суден методом затоплення на екологію та безпеку судноплавства. Особливу увагу автори звернули на географічний фактор впливу на безпеку – стан судноплавних артерій. Показано динаміку утилізованих суден за останні 5 років та зазначено, що судноплавство може зробити важливий внесок у циклічну економіку. В економіці замкнутого циклу наявні вироби або матеріали залишаються у використанні довше і таким чином захищають природні ресурси Землі. Останніми роками утилізація старих суден стала проблемою для НС, і ця проблема не зводиться до дотримання правил техніки безпеки на підприємствах з утилізації суден. Автори вказують, що базовим міжнародним стандартом в галузі екологічного менеджменту є стандарт ISO 14001:2004. Особливу увагу приділено Найробійській конвенції про видалення затонулих та затоплених суден та проблемам ратифікації цієї конвенції Україною. Останніми роками у світовій практиці сталися глибокі якісні зміни у системі організації та управління природокористуванням і охорони НС. Суть змін, що відбуваються, у підходах до вирішення екологічних проблем полягає у поступовій відмові від переважання традиційних методів управління і переході до сучасних ринкових механізмів екологічного регулювання. Автори визначили свою думку щодо основних проблемних позицій України у розвитку процесів утилізації суден та шляхів їх вирішення, що спрямовані на забезпечення екологічної безпеки та безпеки судноплавства. Крім того, підкреслюють вплив розвитку утилізації суден на відродження судноремонтних заводів України та суміжних галузей.

Опис

Вплив утилізації суден методом затоплення на екологію та безпеку судноплавства = The impact of ship disposal by the flood method on the ecology and safety of shipping / Л. В. Пізінцалі, О. М. Шумило, Н. І. Александровська, О. І. Россомаха, Т. В. Рабоча, О. А. Россомаха // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв : НУК, 2022. – № 1 (488). – С. 3–11.

Ключові слова

утилізація суден, Найробійська конвенція, навколишнє середовище, безпека судноплавства, Україна, утилізаційне підприємство, ship disposal, Nairobi Convention, environment, shipping safety, Ukraine, recycling company

Бібліографічний опис

Зібрання