№ 2 (469) 2017

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 13 з 13
 • Документ
  Расчет рабочих характеристик асинхронного электропривода
  (2017) Локарев, В. И.; Волянская, Я. Б.; Lokariev, Valentyn I.; Volianskaya, Yana B.
  Анотація. Отримано систему коректних математичних виразів для розрахунку пускових ділянок механічної й електромеханічної характеристик асинхронних електроприводів, що усувають недоліки традиційних фор¬мул Клосса і Шубенка. Ефективність і необхідна точність отриманих залежностей підтверджено виконаними розрахунками й апробацією в навчальному процесі.
 • Документ
  Очистка стічних вод від іонів міді методом комплексоутворення та ультрафільтрації
  (2017) Терещенко, О. М.; Мельниченко, Є. В.; Макаренко, І. М.; Tereshchenko, Oksana M.; Melnychenko, Yevgeniya V.; Makarenko, Iryna M.
  Анотація. Наведено результати досліджень щодо визначення оптимальних умов застосування методу комплексоутворення/ ультрафільтрації для очищення стічних вод від важкого металу міді з використанням фероціаніду калію й водорозчинного поліелектроліту. Експериментально доведено ефективність даного методу.
 • Документ
  Влияние режимов сжигания жидких сернистых топлив на скорость низкотемпературной коррозии
  (2017) Тендитный, Ю. Г.; Tenditnyi, Yurii H.
  Анотація. Виконано аналіз результатів досліджень динаміки розвитку низькотемпературної сірчанокислотної корозії й впливу на її інтенсивність постійних факторів (наявності сірки в мазуті, коефіцієнта надлишку повітря α, температур металу tст, водовмісту емульсії) і змінних режимів (коливань α, tст) під час спалювання сірчистих стандартних мазутів і водомазутних емульсій з водовмістом до 30,0 %.
 • Документ
  Управление стоимостью проекта изготовления материала плавучести для подводной техники
  (2017) Сливницин, В. Р.; Slyvnitsyn, Volodymyr R.
  Анотація. Розглянуто основні фактори, що впливають на вартість проекту виробництва матеріалів плавучості на основі сферопластиків для різних обсягів виробництва й гідростатичної міцності. Розроблено математичну модель, що дозволяє визначати найбільш економічно ефективні режими роботи підприємства, яке виробляє блоки плавучості зі сферопластиків. Визначено оптимальні місячні обсяги виробництва залежно від робочих глибин підводної техніки.
 • Документ
  Образование вихревого течения во вращающемся канале и влияние на его интенсивность геометрических параметров
  (2017) Шманенко, А. И.; Shmanenko, Andrii I.
  Анотація. Виконано аналіз інтенсивності й характеру вторинних течій у каналі, що обертається, який моделює охолоджувальний канал робочої лопатки газотурбінного двигуна. Аналіз здійснювався для каналів круглого й квадратного перерізів. Для каналу круглого перерізу проведено розрахунки за різних діаметрів поперечного перерізу, радіусів обертання, частот обертання й положень каналу щодо осі обертання. Вивчено вплив вищезазначених чинників на інтенсивність і структуру вторинних течій.
 • Документ
  Трехмерное моделирование сепарационных градиентных аэрозольных технологий. Маслоотделители систем суфлирования ГТД с расходом газа до 800 м3/ч
  (2017) Рыжков, С. С.; Ryzhkov, Sehriy S.
  Анотація. Застосовано тривимірне моделювання сепараційних градієнтних аерозольних технологій. Створено тривимірні моделі для чисельного експерименту вдосконаленого масловіддільника для систем суфлювання газотурбінних двигунів з контактними ущільненнями. Виконано дослідження в діапазоні витрат 400, 600, 800 м3/год. На основі розрахунків створено дослідний зразок масловіддільника й виконано його експериментальне вивчення на спеціальному стенді. Визначено коефіцієнт сумарної ефективності очищення, який досягає 99,9 % для G = 400−800 м3/год.
 • Документ
  Математическое моделирование работы буксира с азимутальными движителями на тросе
  (2017) Пипченко, А. Д.; Pipchenko, Oleksandr D.
  Анотація. Запропоновано математичну модель буксира з азимутальними рушіями, у якій враховано зменшення упору від гвинтів, поперечна остійність на великих кутах крену, взаємодія через трос з незалежно керованим судном, а також натяг на буксирному тросі в динамічно нестабільнi ситуації. Розроблено спеціальну програму, за допомогою якої можливо промоделювати гіртинг і перекидання буксира, що дозволя визначити небезпечні режими управління і ситуації під час буксирування.
 • Документ
  Оцінка впливу берегових джерел скиду стічних вод на стан водного середовища
  (2017) Магась, Н. І.; Трохименко, Г. Г.; Magas, Nataliia I.; Trokhymenko, Hanna H.
  Анотація. Розроблено методологічний підхід для оцінки ступеня впливу берегових антропогенних джерел забруднення на формування якості річкових вод. Одержані результати можуть бути використані в процесі створення стратегії управління якістю поверхневих вод у басейні річки, у тому числі для регулювання скидів стічних вод береговими джерелами забруднення, а також під час розробки рекомендацій, спрямованих на покращення екологічної ситуації в досліджуваному районі.
 • Документ
  Моделювання інформаційної платформи управління проектами знешкодження підводних потенційно небезпечних об’єктів
  (2017) Грицаєнко, М. Г.; Hrytsaienko, Maksym H.
  Анотація. Відповідно до наявних інформаційних платформ управління проектами різного цільового призначення запропоновано інформаційні платформи техніко-технологічного, економічного й організаційного характеру, кожна з яких подана у вигляді інформаційної моделі, яка включає в себе фрейми, що описують структурно-параметричні характеристики об’єктів, а також множини моделей, що дозволяють вирішувати завдання управління проектами знешкодження підводних потенційно небезпечних об’єктів.
 • Документ
  Обґрунтування раціональної конструкції блоків плавучості підводних апаратів
  (2017) Копійка, С. В.; Захарова, І. О.; Єгоров, О. Г.; Kopiika, Serhiy V.; Zaharova, I. O.; Yehorov, Oleksandr H.
  Анотація. Розглянуто особливості експлуатації й руйнування матеріалів блоків плавучості підводних апаратів. Виділено водопоглинання, гідростатичну міцність і структурну неоднорідність матеріалу як основні фактори, що визначають конструкційні особливості блоків плавучості. Показано вплив конструктивних параметрів блоків плавучості на експлуатаційні властивості сферопластика. Надано рекомендації щодо раціональної форми, розмірів, розташування й закріплення блоків плавучості зі сферопластика.
 • Документ
  Сучасні завдання створення багатоцільового морського безпілотного комплексу
  (2017) Блінцов, В. С.; Костенко, Д. В.; Трибулькевич, В. В.; Соколов, В. В.; Blintsov, Volodymyr S.; Kostenko, Dmytro V.; Trybulkevich, Victoria V.; Sokolov, Volodymyr V.
  Анотація. Розглянуто можливості використання безекіпажних морських систем як складової багатоцільового морського безекіпажного комплексу для вирішення завдання висвітлення підводної, надводної та повітряної обстановки у виключній (морській) економічній зоні, територіальному морі й внутрішніх водах України.
 • Документ
  Удосконалення механізмів управління морськими наливними терміналами на основі імітаційного моделювання
  (2017) Козир, Б. Ю.; Поткін, О. О.; Фатєєв, М. В.; Kozyr, Borys Yu.; Potkin, Oleksandr O.; Fatieiev, Mykola V.
  Анотація. Проведено дослідження системи управління морськими терміналами, на основі декомпозиції операційної системи морського наливного термінала установлено базові елементи імітаційної моделі вантажопотоків термінала. Програмну реалізацію імітаційної моделі виконано за модульним принципом, що забезпечує її інтеграцію до корпоративної інформаційної системи термінала. Розроблені алгоритми імітаційної моделі вантажопотоків наливного термінала реалізовано з використанням мови програмування Java.
 • Документ
  Математическая модель двух связанных элементов гибкой связи морской привязной системы
  (2017) Трунин, К. С.
  Создана математическая модель двух связанных элементов гибкой связи морской привязной системы, которая позволяет разработать алгоритм расчёта динамики гибкой связи при её больших перемещениях.