№ 1 (468) 2017

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 11 з 11
 • Документ
  Расчет динамических параметров подъемного комплекса амфибийных судов на воздушной подушке
  (2017) Зайцев, В. В.; Зайцев, Вал. В.; Зайцев, Д. В.; Зайцева, О. Н.
  Анотація. Створено математичну модель для моделювання і проектування підйомного комплексу амфібійного судна на повітряній подушці (СППА), яка дозволяє обчислювати параметри підйомного комплексу СППА в різних режимах його експлуатації. Залежності, представлені в математичній моделі, дають можливість розрахувати тиск повітря в жорстких і гнучких ресиверах підйомного комплексу, у секціях повітряної подушки і необхідний напір нагнітачів. Припустимо визначення витрат повітря в гнучкий ресивер носового, кормового і бортових гнучкого огородження, а також із секцій повітряної подушки в атмосферу.
 • Документ
  Образование вихревого течения во вращающемся канале и влияние на его интенсивность режимных факторов
  (2017) Шманенко, А. И.; Shmanenko, Andrii I.
  Анотація. Виконано аналіз інтенсивності й характеру вторинних течій у каналі, що обертається, який моделює охолоджуючий канал робочої лопатки газотурбінного двигуна. Як базовий варіант було обрано канал круглого перерізу діаметром 6 мм і довжиною 80 мм. Автор здійснив розрахунки структури течії повітря в каналі, що обертається, за різних режимних параметрів, які дозволили оцінити вплив зміни тиску, температури й витрати повітря на інтенсивність вторинних течій.
 • Документ
  Розробка суднових систем очищення повітря від краплинної вологи
  (2017) Рижков, С. С.; Ryzhkov, Serhiy S.
  Анотація. Виконано дослідження газодинаміки та коефіцієнтів осадження сепараційного профілю. Розроблено тривимірні моделі робочих каналів суднових систем очищення повітря від краплинної вологи. Отримано розподіл швидкості, статичного тиску, динамічного тиску, кінетичної енергії турбулентності та коефіцієнтів осадження для швидкостей потоку 5, 10, 15, 20 м/с у сепаруючих профілях з радіусами 5, 10, 15, 20, 25 мм. Розроблено конструктивні рішення суднових систем очищення повітря від краплинної вологи для витрат повітря від 20 до 2000 м3/год.
 • Документ
  Обеспечение качества строительства композитных плавучих доков
  (2017) Нейман, В. М.; Neumann, Vadim M.
  Анотація. Запропоновано систему управління якості споруджуваних композитних плавучих доків великої підйомної сили. Система містить положення, які стосуються виконання вимог міжнародного стандарту ISO 9001:2000 «Система управління якістю. Вимоги», являє собою сукупність організаційної структури, методик, процесів і ресурсів, необхідних для управління якістю.
 • Документ
  Выбор критерия оптимизации для пассажирского судна с аутригерами
  (2017) Морозов, К. А.; Morozov, Kostyantyn О.
  Анотація. Наведено вибір критерію оптимізації для пасажирського судна з аутригерами на початкових стадіях його проектування, як цільова функція задачі оптимізації головних елементів судна розглядається критерій чистої поточної вартості. Для пасажирського судна з аутригерами цей критерій пов’язаний як з економічною ефективністю майбутнього судна (прибуток), так і з витратами на будівництво й експлуатацію судна (будівельна вартість судна, експлуатаційні витрати).
 • Документ
  Математическая модель процессов сварки и наплавки с управляемыми изменениями вылета электродной проволоки
  (2017) Лебедев, В. А.; Новиков, С. В.; Драган, С. В.; Симутенков, И. В.; Lebediev, Volodymyr O.; Novikov, Sеrhiy V.; Drahan, Stanislav V.; Simutienkov, Ivan V.
  Анотація. Процес наплавлення із застосуванням зовнішніх низькочастотних механічних коливань представлено як періодичний, у якому в першому півперіоді формується крапля, а в другому – відбувається коротке замикання дугового проміжку. Розроблена математична модель процесу враховує зміну довжини дугового проміжку за заданим періодичним законом. Аналітично встановлено залежності сили струму від довжини дугового проміжку й густини струму від довжини дугової перемички.
 • Документ
  Концепція В. П. Кремінського з підводного мореплавства та його пріоритет у винаході глайдера – підводного човна
  (2017) Калініченко, О. О.; Kalinichenko, Oleksandr O.
  Анотація. Опрацьовано хронологію винаходів, що як передували патенту US 3204596А, так і посилались на нього у вигляді діаграми; спростовано хибну думку про першість винаходу глайдера; встановлено пріоритет справжнього винахідника способу руху під водою, що реалізований у сучасних глайдерах; сформовано концептуальні засади праць Володимира Панасовича Кремінського щодо розвитку підводного мореплавства.
 • Документ
  Процесна модель формування статуту проекту зі створення плазмохімічних елементів для перспективних енергетичних систем
  (2017) Бурунсуз, К. С.; Burunsuz, Kateryna S.
  Анотація. Визначено основні задачі використання процесної моделі формування Статуту проекту зі створення плазмохімічних елементів (ПХЕ). Розглянуто різні моделі життєвого циклу проектів. Розроблено процесну модель формування Статуту проекту створення плазмохімічних елементів. Наведено вхідні та вихідні параметри Статуту проекту зі створення ПХЕ. Запропоновано використовувати п’ять груп критеріїв відбору міжнародних інноваційно-інвестиційних проектів. Розглянуто основні показники стратегічних, фінансово-економічних, екологічних, функціонально-технологічних та інших критеріїв. Обґрунтовано необхідність проведення науково-дослідних робіт для формування альтернатив проектів. Проаналізовано складові операційної частини процесної моделі формування Статуту проекту. Ідентифіковано вихідні параметри процесів виробничого планування і виробничої логістики. Наведено основні обмеження для успішного завершення проекту. Розроблено узагальнену і детальну процесні моделі формування Статуту проекту створення ПХЕ. Досліджено складові компоненти процесної моделі формування Статуту проекту ПХЕ.
 • Документ
  Вплив комбінованого деформування на термічну стабільність полігонізаційної субструктури заліза, нікелю й сталей 20; 45
  (2017) Дубовий, О. М.; Шен, Лю; Макруха, Т. О.; Dubovyi, Oleksandr M.; Shen, Lyu; Makrukha, Tetiana O.
  Анотація. Розглянуто вплив комбінованої деформації на термічну стабільність заліза, нікелю і вуглецевих сталей. Запропоновано встановлення термічної стабільності полігонізаційної субструктури, яка забезпечує максимальну твердість технічно чистих заліза та нікелю, сталей 20, 45 шляхом комбінованого деформування. Експериментально досліджено твердість, вплив концентрації вуглецю й розміру областей когерентного розсіювання на фізико-механічні властивості Fe, Ni, сталей 20, 45. З’ясовано можливість термічної стабільності полігонізаційної субструктури в процесі передрекристалізаційної термічної обробки після попередньої комбінованої деформації.
 • Документ
  Особенности мореплавания по мелководным каналам Персидского залива
  (2017) Берестовой, А. М.; Черныш, А. А.; Янчецкий, А. В.; Berestovoy, Anatoliy M.; Chernysh, Artur A.; Yanchetskiy, Aleksandr V.
  Анотація. Розглянуто особливості мореплавання мілководними каналами Перської затоки, найбільш порівняним з плаванням мілководним Азовським морем. У затоці складні обмежені умови плавання, які характеризуються тим, що в ньому великий трафік риболовецьких суден, а також створюються штучні острови й підводні рифи. Проаналізовано специфіку клімату та погодних явищ, які впливають на безпеку мореплавання в цьому районі.
 • Документ
  Уравнения динамики элемента гибкой связи морской привязной системы
  (2017) Трунин, К. С.
  Получены уравнения динамики элемента гибкой связи морской привязной системы, позволяющие описывать его значительные перемещения в абсолютной системе координат.