№ 3 (470) 2017

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 16 з 16
 • Документ
  Оцінка ефективності реагентів для стабілізаційної обробки води циркуляційних систем
  (2017) Шаблій, Т. О.; Макаренко, І. М.; Береза, А. Ю.; Шуриберко, М. М.; Shablii, Tetiana O.; Makarenko, Iryna M.; Bereza, Anastasiia Yu.; Shuryberko, Mariia M.
  Анотація. Проведено дослідження оцінки ефективності реагентів щодо стабілізації водних середовищ за різних температурних умов. Як стабілізатори накипоутворення використовували відомі й синтезовані реагенти. Для порівняння застосовували оксиетилідендифосфонову кислоту. Серед відомих реагентів досліджували гіпан, карбоксиметилцелюлозу, лимонну й винну кислоти, нітрилтриметилфосфонову кислоту. Синтезовано антискалант метилдисульфонат натрію, перевірено його ефективність.
 • Документ
  Создание универсальной вычислительной программы для управления качеством образовательных услуг НУК на международной арене
  (2017) Рыжков, А. С.; Ryzhkov, Oleksandr S.
  Анотація. В управлінні проектами навчання іноземних студентів за спільними програмами з міжнародними партнерами пропонується застосовувати загальний розрахунок кількісної оцінки якості викладання. Для значного скорочення часу цього процесу створено універсальну обчислювальну програму, що дозволяє обробляти великі блоки даних з візуалізацією результатів у двомірній системі координат. Отримані результати дають можливість оперативно вносити корективи в навчальний процес з метою підвищення якості освітніх послуг міжнародному замовнику.
 • Документ
  Аналіз ефективності виробничої діяльності енергогенеруючого комплексу на біомасі ТОВ «Агропромислова компанія «ЄВГРОЙЛ»
  (2017) Ремешевська, І. В.; Гурець, Н. В.; Омельчук, О. А.; Remeshevska, Iryna V.; Gurets, Natalia V.; Omelchuk, Oleksandr A.
  Анотація. Розглянуто сучасний стан і перспективи розвитку біоенергетики в Україні. Наведено технологічну характеристику енергогенеруючого комплексу на біомасі ТОВ «АПК «ЄВГРОЙЛ». Представлено результати оцінки впливу експлуатаційної діяльності енергогенеруючого комплексу на довкілля, результати аналізу еколого-економічної ефективності його впровадження й запропоновано перспективи подальшого розвитку виробництва.
 • Документ
  Дослідження характеристик ущільнення маси цілих зношених автошин у піролізному реакторі
  (2017) Маркіна, Л. М.; Markina, Liudmyla M.
  Анотація. Проведено моделювання процесу динамічного ущільнення цілих зношених автошин у піролізному реакторі, проаналізовано залежності зміни навантаження на стовп сировини за різних температур нагріву й статичного стискання масиву цілих зношених автошин у процесі піролізу.
 • Документ
  Аналіз показників декаплінгу за ресурсними факторами в контексті формування сталого розвитку регіону
  (2017) Літвак, С. М.; Літвак, О. А.; Litvak, Serhii M.; Litvak, Olha A.
  Анотація. У статті визначено особливості регіонального розвитку з урахуванням концепції й стратегії «зеленого» зростання. Проведено дослідження динаміки показників декаплінгу за ресурсними факторами й обґрунтовано значущість досягнення ефекту декаплінгу для процесів екологізації економіки й переходу до сталого територіального розвитку.
 • Документ
  Управление формированием структуры шва при воздействии низкочастотными механическими колебаниями на расплав сварочной ванны (обзор)
  (2017) Лебедев, В. А.; Драган, С. В.; Новиков, С. В.; Симутенков, И. В.; Lebediev, Volodymyr O.; Drahan, Stanislav V.; Novikov, Sеrhiy V.; Simutienkov, Ivan V.
  Анотація. Розглянуто методи управління кристалізацією металу зварювальної ванни при зовнішньому механічному впливі на розплав. Виконано аналіз факторів, що впливають на процес кристалізації розплаву, при накладанні низькочастотних коливань, показано роль хвильового прискорення у визначенні параметрів керованого впливу. Наведено потрібні співвідношення між параметрами низькочастотних коливань і власною частотою кристалізації металу ванни для отримання дрібнозернистої структури шва.
 • Документ
  Формування культури екологічної безпеки майбутніх фахівців будівельного профілю через проектне навчання
  (2017) Кулалаєва, Н. В.; Kulalaieva, Natalia V.
  Анотація. У статті обґрунтовано необхідність формування й розвитку культури екологічної безпеки в майбутніх фахівців будівельного профілю шляхом використання проектного навчання. Визначено умови, від яких залежить успішність проектного навчання й проведено їхнє експериментальне оцінювання. Запропоновано запровадження в професійних навчальних закладах цілісної системи проектного навчання й науково-методичного забезпечення цієї діяльності.
 • Документ
  Комплексная оценка свариваемости толстолистового проката стали категории Е36
  (2017) Костин, А. М.; Мартыненко, В. А.; Лабарткава, А. В.; Kostin, Oleksandr M.; Martynenko, Volodymyr O.; Labartkava, Andrii V.
  Анотація. На основі аналізу результатів комплексних механічних випробувань контрольних зварних з’єднань листового прокату товщиною 50 мм, виконаних відповідно до вимог Правил Класифікаційних Товариств (BV, LR, DNV, GL, ABS та ін.), розглянуто можливість використання аналітичних методів оцінки властивостей високотемпературних ділянок зони термічного впливу стосовно сталі категорії Е36. Показано, що розрахунок міцнісних характеристик (Rm, ReH, A5, Z, НV) за хімічним складом з урахуванням швидкості охолодження зварних з’єднань, забезпечує достатню для практичного застосування ступінь достовірності. Робота удару (KV), особливо при низьких температурах, аналітичній оцінці не підлягає.
 • Документ
  Управління проектами гуманітарного розмінування акваторій України: завдання формування організаційних структур
  (2017) Грицаєнко, М. Г.; Hrytsaienko, Maksym H.
  Анотація. Виконано аналіз сучасного стану управління проектами гуманітарного розмінування акваторій України. Сформульовано генезис теорії управління такими проектами в складі проектів водолазного, біотехнічного, робототехнічного та комбінованого розмінування. Запропоновано узагальнену структуру досліджень з удосконалення теорії управління проектами гуманітарного розмінування акваторій у напрямі формування організаційних структур управління такими проектами за безлюдними технологіями. Показано можливість і доцільність підвищення якості й продуктивності операцій з гуманітарного розмінування акваторій за безлюдними технологіями. Розроблено організаційні структури на основі біотехнічних систем і засобів морської робототехніки.
 • Документ
  Оцінка ймовірностей ризиків проекту зі створення плазмохімічних елементів
  (2017) Бурунсуз, К. С.; Burunsuz, Kateryna S.
  Анотація. Подано алгоритм визначення значущості факторів ризику проекту створення плазмохімічних елементів (ПХЕ) для екологічно чистих енергетичних систем. Наведено ймовірності виникнення ризиків субфакторів у проекті зі створення ПХЕ.
 • Документ
  Спеціалізований моделюючий комплекс для дослідження динаміки руху підводної буксируваної системи
  (2017) Блінцов, О. В.; Соколов, В. В.; Blintsov, Oleksandr V.; Sokolov, Volodymyr V.
  Анотація. Розроблено спеціалізований моделюючий комплекс для комп’ютерного дослідження ефективності систем автоматичного керування підводною буксируваною системою в складі «судно-носій–кабельна лебідка–кабель-буксир–буксируваний підводний апарат». Моделюючий комплекс дає змогу досліджувати просторовий рух у водній товщі буксируваного підводного апарата відносно судна-буксирувальника як об’єкта керування при динамічній зміні довжини випущеної частини кабель-буксира.
 • Документ
  Сучасні завдання автоматизації керування автономним ненаселеним підводним апаратом з радіобуєм
  (2017) Блінцов, В. С.; Сірівчук, А. С.; Blintsov, Volodymyr S.; Sirivchuk, Andriy S.
  Анотація. Виділено клас завдань, які вирішуються за допомогою автономних ненаселених підводних апаратів з радіобуєм, окреслено можливі режими роботи даних засобів і особливості керування ними. Запропоновано узагальнену структуру системи автоматичного керування автономним ненаселеним підводним апаратом з радіобуєм.
 • Документ
  Сучасні завдання автоматичного керування самохідною прив’язною підводною вантажною системою
  (2017) Блінцов, В. С.; Войтасик, А. М.; Blintsov, Volodymyr S.; Voitasyk, Andrii M.
  Анотація. Запропоновано самохідну прив’язну підводну вантажну систему з підводним апаратом-роботом нового архітектурно-конструктивного типу рушійно-кермовий комплекс якого містить вісім однотипних рушійних пристроїв виду «гребний гвинт у трубі».
 • Документ
  Розробка та дослідження ефективності установки знезараження води плавальних басейнів
  (2017) Благодатний, В. В.; Бєлявський, В. І.; Башмакова, А. С.; Blahodatnyi, Volodymyr V.; Bieliavskyi, Volodymyr I.; Bashmakova, Anna S.
  Анотація. Розроблено установку для іонізації води сріблом, яка складається з двох електролізерів і циркуляційного насоса. На основі пропонованої методики визначено параметри установок для обслуговування басейнів об’ємом від 10 до 3600 м3. З’ясовано, що найбільш доцільною є тривалість зміни полярності електродів 6 хв., а стійкій режим встановлюється протягом 2 хв.
 • Документ
  Електрохімічне розділення міді й цинку в процесі іонообмінного очищення води
  (2017) Сухарева, А. С.; Трохименко, Г. Г.; Гомеля, М. Д.; Sukhareva, Anastasiia S.; Trokhymenko, Hanna H.; Homelia, Mykola D.
  Наведено результати досліджень визначення ефективності іонообмінного вилучення міді й цинку з розчину суміші сульфату цинку й міді, ефективності регенерації іонітів у Cu2+, Zn2+ формі розчином сірчаної кислоти. Визначено умови електрохімічного розділення міді й цинку залежно від анодної густини струму й кислотності розчинів. Показано, що ці метали не тільки можливо вилучати на сильнокислотних катіонітах із водних середовищ за багаторазового використання іонітів, але й відновлювати електролізом відпрацьованих регенераційних розчинів з отриманням чистих металів – міді й цинку. При цьому оброблені регенераційні розчини придатні для повторного застосування.
 • Документ
  Динамика морской привязной системы с гибкой связью
  (2017) Трунин, К. С.
  На основе разработанной математической модели определена система уравнений, описывающая динамику элемента гибкой связи (ГС) в результате действия на неё внешних сил и реакций растяжения, изгиба и поворота. Получен алгоритм моделирования динамики ГС, позволяющий выполнять расчёты динамики ГС морской привязной системы (МПС) и в дальнейшем перейти к разработке компьютерной программы, которая описывает динамику МПС.