Синтез та оптимізація нечітких регуляторів у системах керування піролізними реакторами

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

Автори

Козлов, О. В.
Кондратенко, Г. В.
Кондратенко, Ю. П.
Kozlov, Oleksiy V.
Kondratenko, Galyna V.
Kondratenko, Yuriy P.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Анотація. Запропоновано комплексну методику синтезу та оптимізації нечітких регуляторів (НР) типу Мамдані для систем автоматичного керування (САК) температурними режимами реакторів спеціалізованих піролізних комплексів (СПК). Для дослідження ефективності розробленої методики проведено проектування НР для САК температурою реактора експериментального СПК. Доведено, що застосування створених на основі представленої методики НР в САК температурними режимами піролізних реакторів СПК дозволяє забезпечувати достатньо високі показники якості керування за їхньої відносно нескладної програмно-апаратної реалізації.

Опис

Козлов, О. В. Синтез та оптимізація нечітких регуляторів у системах керування піролізними реакторами = Synthesis and optimization of fuzzy controllers in the control systems of pyrolysis reactors / О. В. Козлов, Г. В. Кондратенко, Ю. П. Кондратенко // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв : НУК, 2017. – № 4 (471). – С. 25–36.

Ключові слова

нечіткий регулятор, система автоматичного керування, оптимізація, піролізний реактор, нечеткий регулятор, система автоматического управления, оптимизация, пиролизный реактор, fuzzy controller, automatic control system, optimization, pyrolysis reactor

Бібліографічний опис

Зібрання