Оцінка ймовірностей ризиків проекту зі створення плазмохімічних елементів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

Автори

Бурунсуз, К. С.
Burunsuz, Kateryna S.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Анотація. Подано алгоритм визначення значущості факторів ризику проекту створення плазмохімічних елементів (ПХЕ) для екологічно чистих енергетичних систем. Наведено ймовірності виникнення ризиків субфакторів у проекті зі створення ПХЕ.

Опис

Бурунсуз, К. С. Оцінка ймовірностей ризиків проекту зі створення плазмохімічних елементів = Estimation of probability of risks in the project of creation of plasma-chemical elements / К. С. Бурунсуз // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв : НУК, 2017. – № 3 (470). – С. 78–86.

Ключові слова

плазмохімічні елементи, управління ризиками, ієрархічна структура ризиків, аналітичний мережний процес, нормалізована матриця, плазмохимические элементы, управление рисками, иерархическая структура рисков, аналитический сетевой процесс, нормализованная матрица, plasma-chemical elements, risk management, hierarchical risk structure, analytic hierarchy process, normalized matrix

Бібліографічний опис

Зібрання