Вплив комбінованого деформування на термічну стабільність полігонізаційної субструктури заліза, нікелю й сталей 20; 45

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

Автори

Дубовий, О. М.
Шен, Лю
Макруха, Т. О.
Dubovyi, Oleksandr M.
Shen, Lyu
Makrukha, Tetiana O.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Анотація. Розглянуто вплив комбінованої деформації на термічну стабільність заліза, нікелю і вуглецевих сталей. Запропоновано встановлення термічної стабільності полігонізаційної субструктури, яка забезпечує максимальну твердість технічно чистих заліза та нікелю, сталей 20, 45 шляхом комбінованого деформування. Експериментально досліджено твердість, вплив концентрації вуглецю й розміру областей когерентного розсіювання на фізико-механічні властивості Fe, Ni, сталей 20, 45. З’ясовано можливість термічної стабільності полігонізаційної субструктури в процесі передрекристалізаційної термічної обробки після попередньої комбінованої деформації.

Опис

Дубовий, О. М. Вплив комбінованого деформування на термічну стабільність полігонізаційної субструктури заліза, нікелю й сталей 20; 45 = Influence of the combined deformation on the thermal stability of the polygonization substructure of iron, nickel and steel 20; 45 / О. М. Дубовий, Лю Шен, Т. О. Макруха // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв : НУК, 2017. – № 1 (468). – С. 39–47.

Ключові слова

технічно чисте залізо, комбіноване деформування, передрекристалізаційна термічна обробка, субструктурні елементи, твердість, технически чистое железо, комбинированное деформирование, предрекристаллизацонная термическая обработка, субструктурные элементы, твердость, technically pure iron, carbon steels, combined deformation, pre-recrystallization heat treatment, substruсture elements, hardness

Бібліографічний опис

Зібрання