Метод чек-листів та концепція кругової комп’ютерної оцінки ризиків швартування суден

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

Автори

Сагайдак, О. І.
Sagaydak, Oleksandr I.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Мета. Швартування судна є невиробничою операцією, яку неможна оминути. З іншого боку – це завжди ризикована операція, яка здійснюється різними організаціями, що мають різні бачення припустимих ризиків. Крім того, існує велика вірогідність людської помилки або суто формального підходу. Між тим вартість помилки може бути значною. Тому метою цієї статті є формулювання концепції кругової (з точки зору усіх учасників процесу швартування) оцінки ризиків, що здійснюється за допомогою комп’ютерних технологій методом чек-листів. Методика. Чеклисти широко використовуються при оцінці ризиків багатьох операцій у морській галузі. У нашому дослідженні пропонується використати їх для формалізації даних, отриманих від декількох учасників операції швартування судна, що надає можливість їх комп’ютерної обробки. Комп’ютерна обробка має здійснюватися на незалежному сервері з адаптованим під кожного учасника інтерфейсом. Програма оцінки ризиків обчислює результат окремо для кожного з учасників, на базі цих рекомендацій учасник приймає рішення про можливість проведення операції. Результати. На основі проведеного аналізу можна припустити, що зараз існують досить якісні методи оцінки ризиків швартовних операцій, є можливість їх вдосконалення, але вони майже не враховують взаємодії учасників процесу і не мають змоги обмінюватись вими даними. Крім того, зберігається великий вплив людського фактору на результат оцінки ризиків. Наукова новизна. На основі отриманих результатів можна дійти висновку, що буде корисним провадити оцінку ризиків процесу швартування судна не окремо кожним з учасників операції, як це робиться зазвичай, а з різних точок зору (з точок зору кожного зі учасників процесу) на незалежному сервері, що надасть змогу використовувати дані усіх стейкхолдерів (а також державних інституцій), формалізувавши наявні чек-листи. Це врахує специфіку кожного з учасників процесу швартування судна, зменшить вплив людського фактору та підвищить безпеку проведення операції. Практична значимість. Впровадження такої концепції у першу чергу підвищить безпеку операції швартування (її можна також застосувати до інших операцій), вона також зменшить навантаження на персонал, що відповідає за оцінку ризиків, прискорить та зробить більш об’єктивним процес оцінки ризиків.

Опис

Сагайдак, О. І. Метод чек-листів та концепція кругової комп’ютерної оцінки ризиків швартування суден = Check-list method and concept of round-circle risk assessment of ship’s mooring / О. І. Сагайдак // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв : НУК, 2022. – № 1 (488). – С. 89–95.

Ключові слова

судно, буксир, лоцман, портові операції, ризики швартування, чек-лист, оцінка ризиків, електронні технології, ship, tug, pilot, port operations, mooring risks, check-lis, risk assessmen, electronic technologies

Бібліографічний опис

Зібрання