Создание универсальной вычислительной программы для управления качеством образовательных услуг НУК на международной арене

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

Автори

Рыжков, А. С.
Ryzhkov, Oleksandr S.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Анотація. В управлінні проектами навчання іноземних студентів за спільними програмами з міжнародними партнерами пропонується застосовувати загальний розрахунок кількісної оцінки якості викладання. Для значного скорочення часу цього процесу створено універсальну обчислювальну програму, що дозволяє обробляти великі блоки даних з візуалізацією результатів у двомірній системі координат. Отримані результати дають можливість оперативно вносити корективи в навчальний процес з метою підвищення якості освітніх послуг міжнародному замовнику.

Опис

Рыжков, А. С. Создание универсальной вычислительной программы для управления качеством образовательных услуг НУК на международной арене = Creation of a Universal computing program to control the quality of educational services provided by NUOS in the international arena / А. С. Рыжков // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв : НУК, 2017. – № 3 (470). – С. 71–77.

Ключові слова

универсальная вычислительная программа, пакет прикладных программ, количественная оценка качества, принципиальные подходы к управлению проектами, международная образовательная программа, універсальна обчислювальна програма, пакет прикладних програм, кількісна оцінка якості, принципові підходи до управління проектами, міжнародна освітня програма, universal computing program, application program package, quantitative assessment of quality, fundamental approaches of project management, international educational program

Бібліографічний опис

Зібрання