Аналіз досвіду використання якостей морських ссавців під час створення роботизованих морських апаратів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

Автори

Марінічева, К. В.
Савінок, О. М.
Кобзар, Т. А.
Marinicheva, Kateryna V.
Savinok, Oksana N.
Kobzar, Tetiana A.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Анотація. Метою статті було узагальнення та аналіз досвіду досліджень основних властивостей морських ссавців, які знайшли та можуть знайти застосування в майбутньому, під час створення надводних і підводних роботизованих апаратів і морських озброєнь. Методи дослідження – системно-структурний і дидактично-аналітичний. Огляд сучасних розробок провідних технологічно-розвинених країн дав змогу зробити висновок про наявність робототехнічних комплексів, які здатні з високим ступенем автономності вести бойові дії без участі людини. В основі всіх розробок є елементи біоніки. У статті наведено аналіз досліджень у сфері біогідродинаміки. Визначено, що основними об’єктами для вивчення цього наукового напряму стали гідро- і аеробіонти. У дослідженнях основний акцент учені робили на формі тіла тварини та її змінах у процесі руху, руховому апараті, що створює тягу і підйомну силу, біоенергетиці, взаємодії водного середовища з тілом тварини. Зазначено, що, на відміну від технічних об’єктів, живі організми, що літають або плавають, використовують переважно махаючі рушії (крила, плавці), принцип дії яких ще досі не повністю вивчений. Результати досліджень стали основою під час розроблення фізичних і математичних моделей, які використовуються в авіа- і суднобудуванні. У роботі наведено характеристики деяких морфологічних властивостей морських ссавців та їхнє практичне застосування під час проєктування морських озброєнь. Особливої актуальності набувають результати досліджень звукоехолокаційної системи дельфінів, китів під час їх впровадження в мережецентричні технології, які дають змогу підвищити оперативність і ефективність бойового управління та взаємодію мобільних з’єднань флоту із силами й засобами морського базування. Аналіз перспективних проєктів показує, що в недалекому майбутньому морські роботизовані системи найрізноманітнішого призначення впевнено посядуть своє місце в морській (як надводній, так і підводній) сфері військових дій. Водночас уже нині можна констатувати, що широке застосування природних якостей морських ссавців під час створення робототехнічних комплексів сприяє створенню універсальних, економічних і перспективних інноваційних моделей.

Опис

Марінічева, К. В. Аналіз досвіду використання якостей морських ссавців під час створення роботизованих морських апаратів = Analysis of the experience of using the qualities of marine mammals in the creation of robotic marine vehicles / К. В. Марінічева, О. М. Савінок, Т. А. Кобзар // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв : НУК, 2020. – № 4 (482). – С. 12–21.

Ключові слова

бойові морські роботизовані системи, автономні ненаселені підводні апарати, морфологічні властивості морських ссавців, махаючі рушії гідробіонтів, біонічні форми, ламінаризація, контроль підводної обстановки, безпілотні апарати, combat marine robotic systems, autonomous uninhabited underwater vehicles, morphological properties of marine mammals, waving engines of aquatic organisms, bionic forms, laminarization, underwater environment control, unmanned vehicles

Бібліографічний опис

Зібрання