Формування культури екологічної безпеки майбутніх фахівців будівельного профілю через проектне навчання

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

Автори

Кулалаєва, Н. В.
Kulalaieva, Natalia V.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Анотація. У статті обґрунтовано необхідність формування й розвитку культури екологічної безпеки в майбутніх фахівців будівельного профілю шляхом використання проектного навчання. Визначено умови, від яких залежить успішність проектного навчання й проведено їхнє експериментальне оцінювання. Запропоновано запровадження в професійних навчальних закладах цілісної системи проектного навчання й науково-методичного забезпечення цієї діяльності.

Опис

Кулалаєва, Н. В. Формування культури екологічної безпеки майбутніх фахівців будівельного профілю через проектне навчання = Formation of environmental safety culture of the future specialists in building construction through project-based education / Н. В. Кулалаєва // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв : НУК, 2017. – № 3 (470). – С. 143–148.

Ключові слова

культура екологічної безпеки, майбутні фахівці будівельного профілю, проектне навчання, умови успішності проектного навчання, метод проектів, культура экологической безопасности, будущие специалисты строительного профиля, проектное обучение, условия успешности проектного обучения, метод проектов, environmental safety, future experts of in building construction, project-based learning, conditions of successful project-based learning, project method

Бібліографічний опис

Зібрання