Конкурентоспроможність людського капіталу на молодіжному ринку праці

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

Автори

Семикіна, М. В.
Семикіна, А. В.
Голбанос, С. С.
Semykina, Maryna V.
Semykina, Anna V.
Holbanos, Serhii S.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Запропоновано класифiкацiю чинникiв формування конкурентоспроможностi людського капiталу. На основi результатiв соцiологiчного дослiдження виявлено причини, якi заважають молодi реалiзувати свої конкурентнi переваги у сферi працi. Розроблено пропозицiї щодо подолання перешкод у використаннi людського капiталу на молодiжному ринку працi.

Опис

Семикіна, М. В. Конкурентоспроможність людського капіталу на молодіжному ринку праці = Competitiveness of the human capital on the youth labour market / М. В. Семикіна, А. В. Семикіна, С. С. Голбанос // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв : НУК, 2015. – № 3 (459). – С. 110–117.

Ключові слова

людський капiтал, конкурентоспроможнiсть, конкурентнi переваги, зайнятiсть, ринок працi, человеческий капитал, конкурентоспособность, конкурентные преимущества, занятость, рынок труда, human capital, competitiveness, competitive advantages, employment, labour market

Бібліографічний опис

Зібрання