Дослідження цінностей стейкхолдерів спортивних проєктів з бадмінтону

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

Автори

Шундяк, А. В.
Shundiak, Anastasia Vasilievna

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

До магістерської наукової роботи «Дослідження цінностей стейкхолдерів спортивних проєктів з бадмінтону». Магістрант: Шундяк Анастасія Василівна. Керівник: к.т.н, доцент Савіна Оксана Юріївна. Магістерська наукова робота присвячена вивченням цінностей стейкхолдерів спортивних проєктів з бадмінтону. Об’єкт дослідження – процеси цілісно-орієнтовне управління спортивними проєктами з бадмінтону в закладах фізичної культури. Мета роботи - науково-теоретичне обґрунтування ціннісно-орієнтованого управління спортивними проєктами з бадмінтону та розробка шляхів підвищення управління такими проєктами. Практичне значення – результати дослідження можуть бути застосовані у різних практичних сферах, пов’язаних із функціонуванням та розвитком системи управління сферою фізичної культури та спорту на всіх рівнях. Пояснювальна записка магістерської роботи складається зі вступу, трьох розділів, висновків та додатку. У вступі зазначається актуальність теми та проводиться короткий огляд поставленої задачі. У першому розділі розглядаються стан системи управління бадмінтоном. У другому розділі зазначаються методи дослідження особливостей управління спортивними проєктами закладами фізичної культури та спорту. Третій розділ присвячений шляхам підвищення ефективності управління стейкхолдерами спортивних проєктів закладу фізичної культури та спорту. У висновках проводиться аналіз проведеної роботи та отриманих результатів.Магістерська наукова робота містить 61 сторінку (без додатків), містить 9 таблиць i 8 рисунки та 1 графік. У бiблioграфiї подано 24 джерела, з них – 6 публікацій зарубіжних авторів та 4 додатки.

Опис

Шундяк, А. В. Дослідження цінностей стейкхолдерів спортивних проєктів з бадмінтону = Investigation of the values of stakeholders of badminton sports projects : магістерська робота ; спец. 017 ''Фізична культура і спорт'' / А. В. Шундяк ; наук. кер. О. Ю. Савіна. – Миколаїв : НУК, 2022. – 85 с.

Ключові слова

спортивний проєкт, цінність, спортсмен, тренер, бадмінтон, управління, управлінські рішення, 017 ''Фізична культура і спорт'', sports project, value, athlete, coach, badminton, management, management decisions

Бібліографічний опис