Дослідження цінностей стейкхолдерів спортивних проєктів з бадмінтону

dc.contributor.advisorСавіна О. Ю.uk_UA
dc.contributor.authorШундяк, А. В.
dc.contributor.authorShundiak, Anastasia Vasilievna
dc.date.accessioned2022-12-23T14:26:40Z
dc.date.available2022-12-23T14:26:40Z
dc.date.issued2022
dc.descriptionШундяк, А. В. Дослідження цінностей стейкхолдерів спортивних проєктів з бадмінтону = Investigation of the values of stakeholders of badminton sports projects : магістерська робота ; спец. 017 ''Фізична культура і спорт'' / А. В. Шундяк ; наук. кер. О. Ю. Савіна. – Миколаїв : НУК, 2022. – 85 с.uk_UA
dc.description.abstractДо магістерської наукової роботи «Дослідження цінностей стейкхолдерів спортивних проєктів з бадмінтону». Магістрант: Шундяк Анастасія Василівна. Керівник: к.т.н, доцент Савіна Оксана Юріївна. Магістерська наукова робота присвячена вивченням цінностей стейкхолдерів спортивних проєктів з бадмінтону. Об’єкт дослідження – процеси цілісно-орієнтовне управління спортивними проєктами з бадмінтону в закладах фізичної культури. Мета роботи - науково-теоретичне обґрунтування ціннісно-орієнтованого управління спортивними проєктами з бадмінтону та розробка шляхів підвищення управління такими проєктами. Практичне значення – результати дослідження можуть бути застосовані у різних практичних сферах, пов’язаних із функціонуванням та розвитком системи управління сферою фізичної культури та спорту на всіх рівнях. Пояснювальна записка магістерської роботи складається зі вступу, трьох розділів, висновків та додатку. У вступі зазначається актуальність теми та проводиться короткий огляд поставленої задачі. У першому розділі розглядаються стан системи управління бадмінтоном. У другому розділі зазначаються методи дослідження особливостей управління спортивними проєктами закладами фізичної культури та спорту. Третій розділ присвячений шляхам підвищення ефективності управління стейкхолдерами спортивних проєктів закладу фізичної культури та спорту. У висновках проводиться аналіз проведеної роботи та отриманих результатів.Магістерська наукова робота містить 61 сторінку (без додатків), містить 9 таблиць i 8 рисунки та 1 графік. У бiблioграфiї подано 24 джерела, з них – 6 публікацій зарубіжних авторів та 4 додатки.uk_UA
dc.description.abstract1For the master's thesis, "Investigation of the values of stakeholders of badminton sports projects". Master's student: Shundiak Anastasia Vasilievna. Supervisor: Ph.D., associate professor Savina Oksana Yuriivna. The master's research work is devoted to the study of the values of the stakeholders of badminton sports projects. The object of the study is the processes of holistic-oriented management of badminton sports projects in physical culture institutions The purpose of the work is the scientific and theoretical substantiation of valueoriented management of badminton sports projects and the development of ways to improve the management of such projects Practical significance - the results of the study can be applied in various practical areas related to the functioning and development of the management system in the field of physical culture and sports at all levels. The explanatory note of the master's thesis consists of an introduction, three sections, conclusions and an appendix. The introduction notes the relevance of the topic and provides a brief overview of the task. The first section examines the state of the badminton management system. In the second chapter, the methods of researching the peculiarities of managing sports projects by physical culture and sports institutions are indicated. The third section is devoted to ways of improving the effectiveness of the management of stakeholders of sports projects of the institution of physical culture and sports. In the conclusions, an analysis of the work carried out and the results obtained is carried out.The master's scientific work contains 61 pages (without appendices), contains 9 tables and 8 figures and 1 graph. The bibliography contains 24 sources, including 6 publications by foreign authors and 4 appendices.uk_UA
dc.description.provenanceSubmitted by Диндеренко Катерина (kateryna.dynderenko@nuos.edu.ua) on 2022-12-23T14:25:01Z No. of bitstreams: 1 Shundiak_magisterska.pdf.pdf: 2054032 bytes, checksum: 2efbd3a4ce84d33db06d574bd5de07bd (MD5)en
dc.description.provenanceApproved for entry into archive by Диндеренко Катерина (kateryna.dynderenko@nuos.edu.ua) on 2022-12-23T14:25:32Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Shundiak_magisterska.pdf.pdf: 2054032 bytes, checksum: 2efbd3a4ce84d33db06d574bd5de07bd (MD5)en
dc.description.provenanceApproved for entry into archive by Диндеренко Катерина (kateryna.dynderenko@nuos.edu.ua) on 2022-12-23T14:26:05Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Shundiak_magisterska.pdf.pdf: 2054032 bytes, checksum: 2efbd3a4ce84d33db06d574bd5de07bd (MD5)en
dc.description.provenanceMade available in DSpace on 2022-12-23T14:26:40Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Shundiak_magisterska.pdf.pdf: 2054032 bytes, checksum: 2efbd3a4ce84d33db06d574bd5de07bd (MD5)en
dc.identifier.urihttps://eir.nuos.edu.ua/handle/123456789/6434
dc.language.isoukuk_UA
dc.subjectспортивний проєктuk_UA
dc.subjectцінністьuk_UA
dc.subjectспортсменuk_UA
dc.subjectтренерuk_UA
dc.subjectбадмінтонuk_UA
dc.subjectуправлінняuk_UA
dc.subjectуправлінські рішенняuk_UA
dc.subject017 ''Фізична культура і спорт''uk_UA
dc.subjectsports projectuk_UA
dc.subjectvalueuk_UA
dc.subjectathleteuk_UA
dc.subjectcoachuk_UA
dc.subjectbadmintonuk_UA
dc.subjectmanagementuk_UA
dc.subjectmanagement decisionsuk_UA
dc.titleДослідження цінностей стейкхолдерів спортивних проєктів з бадмінтонуuk_UA
dc.title1Investigation of the values of stakeholders of badminton sports projectsuk_UA
dc.title22022
dc.typeOtheruk_UA

Файли

Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
Shundiak_magisterska.pdf.pdf
Розмір:
1.96 MB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
магістерська робота
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
license.txt
Розмір:
7.05 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: