Особенности влияния коронного разряда на поведение электрода-струны в системах электрофильтрации

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

Автори

Богуславский, Л. З.
Чущак, С. В.
Куниженков, В. В.
Boguslavskyi, Leonid Z.
Chushchak, Serhiy V.
Kunizhenkov, Volodymyr V.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Анотація. Досліджено вплив коронного об’ємного розряду на поведінку електрода-струни коаксіальних циліндричних електродних систем у комплексах електрофільтраціі газових викидів. Визначено залежності амплітуди обертання струнного електрода від напруги й матеріалу дроту.

Опис

Богуславский, Л. З. Особенности влияния коронного разряда на поведение электрода-струны в системах электрофильтрации = Special features of the impact of corona discharge on string electrodes in electrofiltration systems / Л. З. Богуславский, С. В. Чущак, В. В. Куниженков // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв : НУК, 2017. – № 4 (471). – С. 67–72.

Ключові слова

коронный объемный разряд, электродная система, электрофильтрация промышленных газов, режимы зажигания разряда, колебания, стример, коронний об’ємний розряд, електродна система, електрофільтрація промислових газів, режими запалювання розряду, коливання, стример, corona space discharge, electrode system, electrofiltration of industrial gases, discharge ignition modes, oscillations, streamer

Бібліографічний опис

Зібрання