Constructing non-linear regression equations on the basis of bivariate normalizing transformations

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

Автори

Prykhodko, S. B.
Prykhodko, N.V.
Makarova, L. M.
Kudin, O. O.
Smykodub, T. G.
Приходько, С. Б.
Приходько, Н. В.
Макарова, Л. М.
Кудін, О. О.
Смикодуб, Т. Г.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Запропоновано методи побудови рівнянь, довірчих інтервалів та інтервалів передбачення нелінійних регресій на основі двомірних нормалізуючих перетворень для негаусовських даних. Застосування методів розглядається для одного набору двомірних негаусовських даних: для фактичної трудомісткості (години) і розміру (скориговані функціональні точки) зі 133 проектів з підтримки та розробки програмного забезпечення.

Опис

Constructing non-linear regression equations on the basis of bivariate normalizing transformations = Побудова нелінійних регресійних рівнянь на основі двомірних нормалізуючих перетворень / S. B. Prykhodko, N.V. Prykhodko, L. M. Makarova, O. O. Kudin, T. G. Smykodub // Вісн. ХНТУ. – Херсон : ХНТУ, 2017. – № 3 (62), т. 1. – С. 333–337.

Ключові слова

non-linear regression equation, confidence interval, prediction interval, normalizing transformation, bivariate non-Gaussian data, нелінійне рівняння регресії, довірчий інтервал, інтервал передбачення, нормалізуюче перетворення, двовимірні негаусовські дані, нелинейное уравнение регрессии, доверительный интервал, интервал предсказания, нормализующее преобразование, двумерные негауссовские данные

Бібліографічний опис