Визначення впливу стейкхолдерів на проєкти технологічної платформи Shipbuilding 4.0

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

З метою створення ефективної інформаційної системи управління процесами цифровізації підприємств та організацій суднобудівної галузі запропоновано методику кваліметричного ранжування стейкхолдерів за рівнем впливу на проєкти цифровізації. У відповідності до основних положень теорії управління стейкхолдерами проєктів визначені інформаційні потреби менеджерів проєктів.

Опис

Харитонов, Ю. М. Визначення впливу стейкхолдерів на проєкти технологічної платформи Shipbuilding 4.0 = Determining the impact of stakeholders on Shipbuilding 4.0 technology platform projects / Ю. М. Харитонов, Т. А. Фаріонова, С. О. Слободян // Матеріали ХIV міжнар. наук.-техн. конф. "Інновації в суднобудуванні та океанотехніці". – Миколаїв : НУК, 2023. – С. 407–410.

Ключові слова

стейкхолдери, технологічна платформа Shipbuilding 4.0, проєкти цифровізації, інформаційна система, stakeholders, Shipbuilding 4.0 technology platform, digitalisation projects, information system

Бібліографічний опис